وبلاگ ,میکنم ,آلما توکل

ابتدای وبلاگ سلام عرض میکنم خدمت همه ی خوانندگان. (شبیه برنامه های کول نوجوانانه ی تلویزیون که فکر میکنند خیلی باحالند). عارضم به انورتان که باید ابتدا به ساکن تکلیف وبلاگ و موضوعش را مشخص کنم تا جلوتر کسی نیاید تکلیفم را روشن کند.

موضوع وبلاگ چیست؟!

فهم موضوع این وبلاگ کار هر بز نیست. فقط مرد نر میفهمد! چرا مرد نر؟ عارضم به انورتان که:

شما یک موجود از جمعیت اناث، ترجیحا ملیح و بانمک را کنار برد پیت قرار بده. اگر که برد پیت موقعیت را مناسب ببیند و با او اختلاط نکند، یعنی مرد نیست. من خودم بعنوان مرد عرض میکنم که مردها چند دسته اند:

  1. عده ای مذهبی اند. که کاری به آنها نداریم. آنها سعی میکنند از هر گونه خطری دوری کنند. پس واکنش ناپذیرند.
  2. عده ای انسانند. راحت قوه ی خود را به کار می اندازند و هر جا زن بیکاری را دیدند، مشغول کار میشوند.
  3. عده ی سوم نه اینند و نه آن. دستشان از گوشت کوتاه است و خودنگهدار هم نیستند. این جماعت به خودارضایی رو می آورند. این دسته خود به دو قسمت تقسیم میشوند.
  • خود ارضایی کنندگان واقعی: که باز هم خوش به حالشان. چون مردند. و تکلیفشان با خودشان معلوم.
  • خودارضایی کنندگان مجازی: که امثال من و آلما توکل و ویار تکلم باشیم. امثال ما با موارد عادی ارضا نمیشوند و از طرفی شهوت دارند. مجبورند بنویسند و از هر سوراخی برداشتی ارائه کنند. پس سوراخ محورند.

ممکن است بگویید آلما توکل که مرد نیست. من هم میگویم بیایید خصوصی راجع به آن صحبت میکنیم :)

 

پس معلوم شد که چیزی به اسم جنبه در ذکور جماعت وجود ندارد. شاهدش هم این همه حامله! و این وبلاگ برای بیان ابعاد سوراخ های جامعه است و بررسی آن! پس لطفا به من گیر ندهید که شما را هم بررسی میکنم.

منبع اصلی مطلب : مش غول!
برچسب ها : وبلاگ ,میکنم ,آلما توکل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : مش غول از ابتدا تا انتها