تد (علیه ما علیه) در اینجا  صحبتهایی پیرامون ناف داشتند! به تاسی از ایشان باید اشاره کنم:

خواهرم! جان مادرت ساپورت را با پوستین پشمی نپوش. شبیه مرغ های پُر پَر و بال میشوی. شبیه ملخ دو پا میشوی. من ابدا تو را قضاوت نمیکنم، ولی خر نشو! ببین اجداد آریایی ات چه پوشیده اند، به همان سنت عمل کن. پای مکاتب قر و قاطی غربی را در این مملکت وا نکن. حداقل کوبیسم را در لباسهایت اجرا نکن! 

و اما شما برادرم. هر کاری میکنی، بکن. ولی با آن تیشترت خم نشو. نصف النهار عقبت را که نشان میدهی، آدم عنان شهوت از دست میدهد، با آن همه پشم! کاری با مرد میکنی که تا چهار ماه آنجلینا هم جلو رویش بیاید، میل و رغبتی در او ایجاد نمیشود. از مردی می افتد. با آن نصف النهار جنگل طورت! خجالت بکش. حداقل جنگل را تبدیل به بوته زار کن. نامرد. تو مردی آخر؟! بدتر از آغا محمدخانی!

منبع اصلی مطلب : مش غول!
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ناف و ساپورت